Souhlas se zpracováním osobních údajů

Za účelem budoucí nabídky a zlepšování dostupnosti a kvality služeb poskytovaných společností UPC Česká republika., s r. o.  se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ: 00562262, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485 (Dále jen „UPC“) je oprávněna UPC na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je při zadání požadavku dobrovolně poskytl(a). Společnost UPC bude tyto údaje zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v rozsahu odpovídajícím uvedenému účelu za podmínek stanovených v Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů dostupných na www.upc.cz. Společnost UPC je na základě Vašeho souhlasu oprávněna zpřístupnit poskytnuté údaje v nezbytném rozsahu dalším společnostem v rámci skupiny Liberty Global (LGI), o níž se můžete dozvědět víc na www.upc.cz a také osobám mimo UPC, které se podílejí na správě webové aplikace, prostřednictvím které jste tyto údaje poskytl.  S ohledem na účel tohoto zpracování bude UPC poskytnuté údaje zpracovávat po dobu, dokud nedojde k naplnění účelu jejich zpracování nebo odvolání Vašeho souhlasu prostřednictvím Klientského centra UPC některým ze způsobů uvedených na stránkách www.upc.cz. Stejným způsobem můžete uplatnit i kterékoli ze svých práv přistupovat a žádat UPC o vysvětlení, opravu, blokaci či odstranění svých osobních údajů v případě, že zjistíte, nebo budete mít podezření, že UPC jako správce Vaše údaje zpracovává v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné či neaktuální s ohledem na výše uvedený účel jejich zpracování.

UPC na Facebooku