Slovník pojmů

I

IP adresa

IP adresa

Laicky řečeno je IP adresa číslo, které jednoznačně identifikuje síťové zařízení (například váš počítač) v internetové síti. Jde o unikátní adresu vašeho počítače v internetu. IP adresa je jedinečná – to znamená, že jedno síťové rozhraní sice může mít více IP adres, nikdy ale nemůže existovat jedna IP adresa pro více rozhraní.

Dnes se ještě stále nejčastěji setkáváme s IP adresou verze IPv4, tedy s 32bitovou adresou. Vzhledem k nedostatku IPv4 adres se ale postupně přechází na protokol IPv6, pro který je adresa 128bitová. IP adresu můžete skrýt.

IPv4

IPv6

Ověřte si, zda je UPC internet dostupný na vaší adrese

UPC na Facebooku