IP adresa

Laicky řečeno je IP adresa číslo, které jednoznačně identifikuje síťové zařízení (například váš počítač) v internetové síti. Jde o unikátní adresu vašeho počítače v internetu. IP adresa je jedinečná – to znamená, že jedno síťové rozhraní sice může mít více IP adres, nikdy ale nemůže existovat jedna IP adresa pro více rozhraní.

Dnes se ještě stále nejčastěji setkáváme s IP adresou verze IPv4, tedy s 32bitovou adresou. Vzhledem k nedostatku IPv4 adres se ale postupně přechází na protokol IPv6, pro který je adresa 128bitová. IP adresu můžete skrýt.

ZPĚT DO SLOVNÍKU POJMŮ