Slovník pojmů

H

Hotspot

HTML5

Hypertext

Hypertext

Hypertext je systém, na kterém je vystavěný World Wide Web. Obsah v takovém systému není strukturovaný lineárně, ale kontextově provázaný za pomoci takzvaných hypertextových odkazů. Ty odkazují na informace, dokumenty umístěné jinde ve struktuře.

V hypertextu není jeden centrální a hlavní text a ten není izolovaný, ale naopak propojený s ostatními právě přes odkazy. Díky tomu se v hypertextu role čtenáře posouvá blíže k roli autora. 

Ověřte si, zda je UPC internet dostupný na vaší adrese

UPC na Facebooku