Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/dostupnyinternet.cz/www/apps/frontend/modules/terms/templates/detailSuccess.php on line 8

Firewall

Firewall je softwarové, případně hardwarové řešení, které jednak chrání počítač připojený k internetu před útoky hackerů a škodlivými programy a zároveň filtruje odchozí data - chrání počítač před jejich nechtěným únikem.

Firewall je, laicky řečeno, zeď mezi prostředím vašeho počítače, případně vaší domácí sítí, a internetem, tedy jinou sítí. Firewall definuje pravidla pro komunikaci mezi dvěma sítěmi. Je filtrem, bránou, kontrolním bodem a měl by jím být vybavený každý počítač, který je připojený k internetu. Dnešní firewally už obvykle nekolidují s antivirovými programy tak, jako tomu bylo dříve.

ZPĚT DO SLOVNÍKU POJMŮ