Hotspot

Hotspot je zařízení, které funguje jako přístupový bod do bezdrátové Wi-Fi sítě. Hotspotem je nejčastěji jednoúčelové zařízení s potřebnou softwarovou výbavou, ale jako hotspot může fungovat také jakýkoliv počítač s bezdrátovým Wi-Fi zařízením.

Připojení k bezdrátové síti může být buď volně přístupné anebo může vyžadovat heslo. Nejčastěji Wi-Fi hotspoty naleznete v kavárnách, restauracích, hotelích či nákupních centrech.

ZPĚT DO SLOVNÍKU POJMŮ