Jak se zrodilo HTML5 a v čem spočívají jeho výhody

28.07.2015

Přečteno 1738x

Slyšeli jste už o HTML? Jde o základní jazyk při tvorbě internetových stránek, který vznikl už v roce 1993. Postupný rozkvět informačních technologií se podepsal i na jazyce HTML. A tak se zrodil standard HTML5.

HTML5 je poslední a aktuální verzí značkovacího jazyka HTML (z anglického HyperText Markup Language). Tato verze řeší především podporu multimediálních obsahů na internetu napříč všemi zařízeními (osobními počítači, tablety a chytrými telefony) a prohlížeči.

HTML5 napomáhá snazší a přehlednější tvorbě webových stránek, a to zejména z důvodu, aby byly funkční napříč zařízeními a prohlížeči. Každý internetový prohlížeč totiž interpretuje jednotlivé zdrojové kódy stránek nepatrně jinak.

Proto je zapotřebí držet se jednotného kódovacího jazyka, jednoho standardu (např. HTML5). HTML5 sice nezaručí, že se stránky budou na všech prohlížečích a ve všech zařízeních zobrazovat správně, může tomu ale výrazně napomoci.  

Náhrada za problematický Flash a Silverlight

Dříve se aktivní prvky (pohyblivá grafika, online hry, bannerová reklama, video aj.) na webových stránkách vytvářely pomocí technologie „Flash“ nebo „Silverlight“. Mohli jste tak pracovat s multimediálním obsahem v online prostředí, většinou jste se ale setkávali se zásadními nedostatky:

Problémy s kompatibilitou prohlížečů

  • Animované prvky se nezobrazovaly do té doby, než jste si stáhli rozšíření pro jednotlivé internetové prohlížeče 
  • Problém nastal i s příchodem „chytrých telefonů“, v nichž některé mobilní prohlížeče aktivní prvky vůbec nepodporovaly

Načítání prvků bylo delší a vyšší byla i výpočetní náročnost na hardware

  • Bezpečnostní hrozby
  • Flash a Silverlight prvky se před použitím tzv. kompilují, což znamená, že zdrojový kód programu se překládá do samotného souboru. Soubor je zapouzdřený a na první pohled nevíte, co od daného prvku čekat. Zde pak vzniká prostor pro bezpečnostní hrozby.

Řešením pro tyto technické problémy měl být právě jazyk HTML5. Po flexibilnějším řešením sáhl mezi prvními video portál YouTube. Ten do té doby přehrával videa pomocí Flash přehrávače. Poté, co byl oficiálně představen standard HTML5, se výchozím přehrávačem portálu stal flexibilnější HTML5 přehrávač. 

Moderní weby

Tvorba webu nezahrnuje pouze technologii HTML, která je jedním ze tří základních kamenů webových stránek. Dále je zapotřebí integrace kaskádových stylů (CSS) a JavaScriptu (JS). Každý z těchto prvků hraje v moderním webu specifickou roli:

  • HTML – zastupuje obsah webu
  • CSS – slouží k nastavení vzhledu webu a primitivním animacím
  • JS – umožňuje provádění pokročilých interakcí s uživatelem a složitější animace

Kaskádové styly CSS (z anglického Cascading Style Sheets) udávají informace o tom, jak se mají zobrazovat prvky zapsané v HTML kódu. Nejnovější verze CSS3 umožnuje provádění méně složitých animací, a tak není problém například posouvat prvky na stránkách či dynamicky měnit barvu prvků.

Oproti tomu technologie JavaScript, jak už název napovídá, slouží k vytváření skriptů. Ty se následně spouští na pozadí webu. Nejčastěji se JS využívá k podpoře multimediálního obsahu (společně s HTML5), asynchronnímu načítání obsahu webu (AJAX), animaci na stránkách či k měření a analytice webu.

Výhoda i pro programátory

Standard HTML5 ale není jenom o multimediálním obsahu. Specifikace vybízí k psaní čistějšího a přehlednějšího kódu za pomocí nových sémantických značek. HTML5 umožňuje dočasně ukládat strukturovaná data do stálého úložiště a nespoléhá tak na ukládání cookies souboru na straně uživatele, které výrazně snižovaly reakční dobu stránek.

Mezi další výhody HTML5 patří například dostupnost informací o GEO lokaci uživatele, či lepší podpora pro mobilní zařízení.

Závěrem je třeba říct, že HTML5 je nový standard a jeho aplikace a úplné rozšíření do praxe ještě potrvá. Avšak již nyní víme, že je to budoucnost vytváření webových stránek. 

Jak se vám článek líbil?

Ověřte si, jestli je pevný internet od Vodafonu dostupný i na vaší adrese